PISA 2006 – Những kết quả ban đầu

 

 

 

Óc khoa học của học sinh Phần Lan là nhất thế giới

Khoa học được yêu thích

Thành tích về đọc hiểu của Phần Lan vẫn đứng đầu

Các nước đứng đầu về toán vẫn giữ được thứ hạng cao

Phần Lan đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng cao ở tất cả môn điều tra

Chênh lệch tŕnh độ và kỹ năng giữa nam và nữ

Những thành tích nói lên điều ǵ về giáo dục Phần Lan?

Khuôn khổ và triết lư điều tra PISA

 

 

 

 

 

PISA 2006 (Programme for International Student Assessment) điều tra 398,750 học sinh được lựa chọn ngẫu nhiên, đại diện cho 32 triệu học sinh 15 tuổi của 57 quốc gia. Tại Phần Lan, có 155 trường tham gia trong đó có 144 trường tiếng Phần Lan và 11 trường tiếng Thụy Điển. Tổng số 5265 học sinh được chọn tham gia và sau đó gút lại c̣n 4714 học sinh, chiếm 90% con số lựa chọn ban đầu.

 

Năm 2006, PISA chú trọng điều tra về khoa học. Các môn khác là đọc hiểu và toán. Để phân tích kiến thức khoa học, PISA chia ra bốn tiêu chí là bối cảnh, khả năng, kiến thức và thái độ. Bối cảnh được hiểu là những t́nh huống trong cuộc sống học sinh đối mặt với các hiện tượng khoa học và công nghệ. Trong những bối cảnh đó, học sinh cần có 3 khả năng:

 

 1. Nhận biết các vấn đề khoa học
 2. Lư giải các hiện tượng một cách khoa học
 3. Sử dụng các chứng cứ khoa học

 

Những mảng kiến thức khác có ảnh hưởng những điều này là:

 

 1. Kiến thức khoa học của học sinh
 2. Kiến thức của học sinh về khoa học

 

Những nhân tố có ảnh hưởng khác là tín ngưỡng và thái độ của học sinh:

 

 1. Quan tâm của học sinh tới các câu hỏi khoa học
 2. Thái độ của học sinh tới những lư giải trên cơ sở khoa học
 3. Hiểu biết của học sinh về trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững và thái độ lạc quan của sinh viên đối với vấn đề phát triển bền vững.

 

Óc khoa học của học sinh Phần Lan là nhất thế giới

 

Học sinh 15 tuổi của Phần Lan có kiến thức và kỹ năng khoa học tốt nhất thế giới. Điểm trung b́nh của học sinh Phần Lan vượt trội hơn hẳn tất cả các nước tham gia PISA.  Đồng thời, điểm của Phần Lan là điểm xuất sắc nhất chưa có nước nào đạt được trong bất cứ môn học nào trong bất cứ lần điều tra nào của PISA.

 

Những nước OECD đứng đầu trong khoa học là Canada, Nhật, Niu Di Lân. Các nước ngoài OECD là Hồng Kông, Đài Loan (Trung Quốc) và Estonia. Ngoài Phần Lan, Thụy Điển là nước duy nhất Bắc Âu đạt điểm trên trung b́nh về khoa học. Đan Mạch, Iceland và Na Uy đều xếp hạng dưới mức trung b́nh.

 

Học sinh Phần Lan được xếp hạng nhất trên cả ba tiêu chí đánh giá khả năng trong cuộc điều tra. Điểm trung b́nh của Phần Lan trội hơn hẳn các nước tham gia. Điểm cao nhất về khoa học của học sinh Phần Lan là “Sử dụng chứng cứ khoa học”, trong đó Phần Lan đạt cao hơn 23 điểm so với nước đứng thứ 2 là Nhật. Trong tiêu chí “Xác định những vấn đề khoa học,” Phần Lan đạt 555 điểm, cao hơn 19 điểm so với nước đứng thứ hai là Niu Di Lân. Tương tự như vậy, học sinh Phần Lan đạt điểm cao nhất trong tiêu chí “Lư giải các hiện tượng một cách khoa học”, đạt 566 diểm, cao hơn 17 điểm so với nước đứng thứ hai là Hồng Kông (Trung Quốc)

 

 

Điểm trung b́nh của 5 nước đứng đầu trong các tiêu chí kiến thức và kỹ năng khoa học

 

Nhận biết các vấn đề khoa học

Lư giải các hiện tượng một cách khoa học

Sử dụng các chứng khoa học

1. Finland 555

1. Finland 566

1. Finland 567

2. New Zealand 536

2. Hong Kong 549

2. Japan 544

3. Úc 535

3. Đài Loan 545

3. Hồng Kông + Canada 542

4. Hà Lan 533

4. Estonia 541

4. Hàn Quốc 538

5. Canada 532

5. Canada 531

5. New Zealand 537

 

 

Các nước đứng đầu về khoa học từ 2000 – 2006

 

2000

2003

2006

1. Hàn Quốc 552

1. Finland + Nhật 548

1. Finland 563

2. Nhật Bản 550

2. Hong Kong* 539

2. Hồng Kông  542

3. Finland 538

3. Hàn Quốc 538

3. Canada 534

4. Anh 532

4. Úc, Liechtenstein, Ma Cao 525

4. Đài Loan* 532

5. Canada 529

5. Hà Lan 524

5. Estonia*, Nhật 531

 

* Những quốc gia tham gia lần đầu

 

Khoa học được yêu thích

 

Tính yêu thích khoa học của học sinh được tính bằng 5 tiêu chí:

 

 1. Khoa học rất quan trọng giúp hiểu thế giới tự nhiên
 2. Tiến bộ khoa học công nghệ giúp cải thiện điều kiện sống của con người
 3. Khoa học rất có giá trị đối với xă hội
 4. Tiến bộ khoa học công nghệ giúp cải thiện nền kinh tế
 5. Tiến bộ khoa học công nghệ đem lại lợi ích xă hội

 

Phần đông học sinh tham gia PISA nói rằng yêu thích khoa học. Hiện tượng này phổ biến ở tất cả các nước tham gia. Khoảng 93% học sinh các nước OECD có chung ư kiến rằng những tiến bộ trong khoa học công nghệ giúp cải thiện điều kiện sống của con người. Tỷ lệ học sinh Phần Lan có chung ư kiến này xấp xỉ con số đó (93%).

 

Tương tự như vậy, các học sinh đều nhận thức rơ vai tṛ của khoa học giúp hiểu được thế giới xung quanh ta: tỷ lệ ở các nước OECD là 92% và ở Phần Lan là 96%. Những học sinh này nhận thức rất rơ lợi ích của khoa học đối với xă hội. Tỷ lệ học sinh nhận thức khoa học đem lại lợi ích cho xă hội là 80% ở các nước OECD và 93% ở Phần Lan.

 

Trái lại, tỷ lệ học sinh Phần Lan nhận thức khoa học đem lại lợi ích kinh tế thấp hơn so với mức trung b́nh của OECD. Phần Lan là 84% trong khi OECD là 87%.

 

Nhận thức về khoa học ở OECD và Phần Lan

 

Tỷ lệ % nhất trí về nhận thức đối với khoa học

OECD

Phần Lan

Khác

Tiến bộ khoa học công nghệ giúp cải thiện điều kiện sống của con người

93

94

1

Khoa học rất quan trọng giúp hiểu thế giới tự nhiên

92

96

4

Tiến bộ khoa học công nghệ giúp cải thiện nền kinh tế

87

84

- 3

Khoa học rất có giá trị đối với xă hội

80

93

13

Tiến bộ khoa học công nghệ đem lại lợi ích xă hội

75

89

14

 

 

Thành tích về đọc hiểu của Phần Lan vẫn đứng đầu

 

Học sinh Phần Lan đạt thành tích rất cao về đọc hiểu. Chỉ đứng sau duy nhất Hàn Quốc. Điểm của học sinh Phần Lan gần xấp xỉ so với năm 2000. Thay đổi về điểm số ở Phần Lan là thấp nhất so với tất cả các nước tham gia: tức là khác biệt điểm số đạt được qua mỗi lần đánh giá là rất nhỏ.

 

Các nước đứng đầu về đọc hiểu từ 2000 – 2006

 

2000

2003

2006

1. Phần Lan 546

1. Finland 543

1. Hàn Quốc 556

2. Canada 534

2. Hàn Quốc 534

2. Phần Lan  547

3. New Zealand 529

3. Canada 528

3. Hồng Kông 536

4. Úc 528

4. Úc, Liechtenstein 525

4. Canada 527

5. Ireland 527

5. New Zealand 522

5. New Zealand 521

 

Các nước đứng đầu về toán vẫn giữ được thứ hạng cao

 

Học sinh Phần Lan vẫn giữ vững thành tích đứng đầu về toán. Phần Lan chỉ đứng sau Đài Loan. Điểm số của Phần Lan tăng 4 điểm so với năm 2003.

 

Các nước đứng đầu về toán từ năm 2000 – 2006

 

2000

2003

2006

1. Nhật 557

1. Hồng Kông* 550

1. Đài Loan 549

2. Hàn Quốc 547

2. Finland 544

2. Phần Lan  548

3. New Zealand 537

3. Hàn Quốc 542

3. HK+Hàn Quốc 547

4. Finland 536

4. Hà Lan 538

4. Hà Lan 531

5. Úc+Canada 533

5. Leichtenstein 536

5. Thụy Sĩ 530

 

* Những quốc gia tham gia lần đầu

 

 

Phần Lan đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng cao ở tất cả môn điều tra

 

Học sinh Phần Lan một lần nữa lại đạt thành tích cao trên tất cả các môn điều tra của PISA năm 2006. Liên quan tới thành tích của học sinh Phần Lan ở các môn khoa học, đọc hiểu và toán th́ khoảng 95% học sinh Phần Lan đạt chuẩn cao nhất (Level 2) ở tất cả các kỹ năng. Đây là mức cao hơn hẳn tất cả các quốc gia tham gia. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là ngay cả ở Phần Lan, 5% học sinh không đạt chuẩn kỹ năng cao nhất Level 2.

 

Chênh lệch tŕnh độ và kỹ năng giữa nam và nữ

 

Trong điều tra năm 2006, không có sự chênh lệch đáng kể giữa học sinh nam và nữ ở Phần Lan về hiểu biết khoa học. Sự chênh lệch ngày càng giảm đi so với các lần điều tra trước và mức độ chênh lệch lần này chỉ c̣n 2 điểm.

 

Ở Phần Lan học sinh nam có kỹ năng đọc hiểu ở mức cao giống như năm 2003, nhưng tŕnh độ học sinh nữ đă tăng 7 điểm. Học sinh nữ đọc hiểu tốt hơn học sinh nam. Chênh lệch giữa học sinh nam và nữ tăng từ 44 lên 51, bằng với mức điều tra năm 200 và lớn thứ hai trong số các nước OECD năm 2006.

 

Học sinh nam giỏi toán hơn học sinh nữ. Mức chênh lệch năm này là 12 điểm, tăng 5 điểm so với năm 2003. Học sinh nam tăng 6 điểm và học sinh nữ tăng 2 điểm.

 

Những thành tích nói lên điều ǵ về giáo dục Phần Lan?

 

Thành tích học sinh Phần Lan về khoa học, toán và đọc hiểu nằm trong tốp đầu thế giới. Thành công này dựa vào kết quả học tập của tất cả các học sinh. Những học sinh xuất sắc của Phần Lan th́ hoặc là bằng hoặc là xuất sắc hơn học sinh các nước khác. Học sinh Phần Lan đạt mức chuẩn cao nhất, và theo OECD, th́ điều này là rất cần thiết để giỏi trong xă hội hiện đại. 95% học sinh Phần Lan đạt được chuẩn cao nhất ở tất cả các môn học từ đọc hiểu, toán và khoa học. Mức chung b́nh đạt chuẩn của OECD là 80%.

 

Chênh lệch tŕnh độ giữa các trường của Phần Lan là rất nhỏ. Ở Phần Lan, tŕnh độ học sinh không phụ thuộc vào trường hoặc vùng nơi học sinh học. Về nguyên tắc, kết quả học tập là giống nhau ở tất cả các trường. Tất cả những thành tích này đạt được với mức chi phí trung b́nh và thậm chí giờ học trên lớp ít hơn nhiều so với mức trung b́nh của OECD. Hệ thống giáo dục của Phần Lan không chỉ b́nh đẳng mà c̣n rất hiệu quả.

 

Thành tích của học sinh Phần Lan trong điều tra PISA từ 2000 – 2006

 

 

Đọc hiểu

Toán

Khoa học

Giải quyết t́nh huống

2000

1

4

3

Không điều tra

2003

1

2

1*

2*

2006

2

2

1

Không điều tra

 

* Cùng thứ hạng với một nước khác

* Màu đỏ là chỉ môn điều tra là môn chính trong năm

 

 

 

Khuôn khổ và triết lư điều tra PISA

 

Chương tŕnh đánh giá sinh viên quốc tế, tiến hành 3 năm một lần, là nhằm điều tra so sánh kiến thức và kỹ năng đọc hiểu, toán học và khoa học của học sinh trung học. Môn điều tra chính năm 2000 là đọc hiểu, năm 2003 là toán và năm 2006 là khoa học.

 

Trong thuật ngữ của PISA “khả năng” về khoa học được hiểu là khả năng của học sinh trung học sử dụng kiến thức và kỹ năng khoa học trong những lĩnh vực và t́nh huống khác nhau có thực trong đời sống thực tại. PISA năm 2006 cũng điều tra thái độ và niềm tin của học sinh đối với những vấn đề khoa học và đối với với tư duy và khả năng lư giải khoa học một vấn đề nào đó. Một khía cạnh khác cũng được điều tra, đó là hiểu biết của học sinh về trách nhiệm của ḿnh đối với việc phát triển bền vững và thái độ lạc quan của học sinh về những cơ hội của ḿnh có thể ảnh hướng tới việc giúp thế giới phát triển bền vững.

 

Mục đích của PISA là để đánh giá mức độ học sinh nắm vững những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống trong xă hội tương lai, trong việc phát triển nghề nghiệp và chất lượng sống. Mục đích nhắm tới không phải là để điều tra học sinh học những ǵ trong bài giảng ở trường và mục tiêu đạt được mà điều tra mức độ học sinh ứng dụng những kiến thức và kỹ năng của bản thân vào các t́nh huống thực tế đời thường.

 

Mỗi cuộc điều tra sẽ có một khuôn khổ và triết lư điều tra riêng, xác định rơ sẽ điều tra vấn đề ǵ và áp dụng phương pháp nào. Toàn bộ khuôn khổ và triết lư điều tra năm 2006 có thể t́m thấy trong tài liệu Đánh giá khả năng khoa học, toán, đọc hiểu – Khuôn khổ cho PISA 2006 tại địa chỉ www.pisa.oecd.org

 

 

© Nguyễn Thành Huy

 

 

 

Dịch từ nguyên bản tiếng Anh tại địa chỉ:

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/artikkelit/pisa-tutkimus/pisa2006/liitteet/PISA2006en.pdf

 

 

Có thể t́m hiểu thêm thông tin tại:

 

Director Eeva-Riitta Pirhonen (Ministry of Education), tel. +358-(0)9-160 77268

Counsellor for Education Jari Rajanen (Ministry of Education) tel. +358-(0)9-160 77463

Professor Jarkko Hautamäki (Centre for Educational Evaluation and Assessment) tel. +358-(0)9-191 44 121

National Project Manager (PISA 2006) Pekka Arinen (Centre for Educational Evaluation and Assessment), tel. +358-(0)9-191 44656

Data Manager (PISA 2006) Tommi Karjalainen (Centre for Educational Evaluation and Assessment), tel. +358-(0)9-191 44181

 

 

 

Related information:

 

The first results of PISA 2006 and other PISA material:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/pisa-tutkimus/index.html?lang=en